Gânduri din gânduri…LIBERTATEA LAUDEI

Gânduri din gânduri…LIBERTATEA LAUDEI

Dumnezeu caută credincioşi care să-l laude şi să I se închine liberi. Noi nu trebuie să mimăm un anumit stil sau o anumită tradiţie; în schimb, ar trebui să-l lăudăm pe Dumnezeu într-un mod care să exprime înaintea Lui tot ce suntem noi. Trebuie să-l lăudăm pe Dumnezeu în libertatea Duhului Sfânt, lucru care include libertatea de a sta în picioare sau jos, de a îngenunchea sau de a ne ridica mâinile, de a striga de bucurie, de a plânge, de a juca sau de a bate din palme. Acest lucru include libertatea de a ne închina mişcându-ne, libertatea închinării cu vuiet mare şi exuberanţă, dar şi libertatea de a ne închina cu lacrimi, în tăcere sau cu teamă. Apostolul Pavel a spus creştinilor din Galatia că “Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi” (Galateni 4:31). Aceasta nu este o libertate care ne dă dreptul să facem tot ce ne place, ci libertatea deplină de a-L servi pe Hristos cu întreaga noastră fiinţă—cu trupul, mintea, şi duhul. Nu trebuie să ne folosim libertatea “ca o pricină de a trăi pentru firea pămîntească, ci a sluji altora în dragoste” (Galateni 5:13). Libertatea noastră trebuie folosită spre a ne exprima pe noi înşine în laudă şi închinare—mulţumind lui Dumnezeu pentru tot ce este El şi pentru ceea ce face pentru noi, pentru dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea, credincioşia, şi blândeţea Lui faţă de noi şi pe care le manifestă prin noi către alţii. Trebuie să-L înconjurăm pe Domnul de laudă, cu întreaga noastră fiinţă, fără să reţinem nici o parte care să nu-L proslăvească. În cadrul larg oferit nouă de Dumnezeu în ce priveşte lauda, un aspect al laudei rămâne neschimbat: Trebuie să menţinem o atitudine predominantă de respect adânc faţă de Domnul. Noi ne închinăm Domnului cu evlavie. Venim în faţa Lui să ne exprimăm lauda cu conştienţa deplină că El cunoaşte totul despre noi şi cu toate acestea ne iubeşte. Lauda şi închinarea autentică nu stau în principal în cuvintele rostite sau în postura adoptată sau în instrumentele cu care se cântă, cât stau în atitudinea inimii. Noi ne închinăm lui Dumnezeu cu reverenţă. Ne închinăm lui Dumnezeu cu tot ce suntem. Ne închinăm lui Dumnezeu cu o inimă umilă care este gata să se plece până la pământ în faţa Lui—indiferent cine priveşte. Hristos ne-a făcut slobozi, liberi şi noi trebuie să ne închinăm Lui liberi. Sa Începem să-l lăudam pe Dumnezeu liberi, cu întreaga noastră fiinţă, chiar azi. Amin!

                                                           Inspirat din gândurile pastorului  Michael Youssef

Share this:

1 Comment

  1. ani claudia4 years ago

    Fi binecuvântata Luminita!

Leave a Reply