Închinarea cu Trimitere

Închinarea cu Trimitere

M-am gândit de multe ori la faptul că avem exact ce ne trebuie. Suntem creaţi să fim închinători, avem o identitate aleasă şi avem şi SURSA: Dumnezeu!…ce am mai putea face?

Am lăsat întrebările să îmi bântuie mintea. Deci: ne închinăm lui Dumnezeu, avem momente de intimitate în părtăşie, El ne vorbeşte , noi Îi vorbim.  Îi cântăm, Îl lăudăm, ne dorim mai multă apropiere de El, de inima Lui de Tată, de Sfinţenia Lui, căutăm Faţa Lui…Asta exprimă o relaţie Om-Dumnezeu! Fiecare individ în parte,  face aceasta relaţie personală.  Şi totuşi…este deajuns? Parcă ceva lipseşte din ecuaţie. Şi  la gândul acesta, inima mea a fost umplută de Cuvântul Său: MAREA TRIMITERE!!!!

“Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.  Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Si iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin.”-(Matei 28:19, 20).

Dumnezeu a avut un plan măreţ  pentru noi, ne-a creat în felul acesta, cu abilitatea naturală de a ne închina, a pus în noi resursele necesare cu un scop precis…aceea de a duce mai departe, de a mărturisi, de a multiplica…

Ne mulţumim, în multe din cazuri, doar cu a ne simţi noi înşine bine în prezenţa lui Dumnezeu. Dar El ne-a iubit pe toţi la fel, a murit pentru toţi, a înviat pentru toti! Toţi oamenii au şansa, să-L cunoască, şi să I se închine în duh şi adevăr, şi să-L mărturisească la rândul lor, altora, care încă nu-L cunosc.

Am mai spus asta şi repet, cred că în vremurile acestea ale sfârşitului, Dumnezeu va folosi Lauda si Închinarea ca un instrument de trezire spirituală pentru mase de oameni. El Îşi va ridica un Popor de Închinători, va restaura Cortul lui David, ne învaţă să practicăm ÎNCHINAREA CU TRIMITERE,  ne echipează ca şi ÎNCHINĂTORI CU TRIMITERE! Aşa ca am găsit necunoscuta din ecuaţia:

(Om Închinător+ Dumnezeu SURSA Închinării: Marea Trimitere= Închinători cu Trimitere). WOW! Ăsta da, raspuns!

Avem tendinţa atunci când auzim glasul Domnului care ne cheamă la o lucrare specială, să dăm un pas înapoi si să punem întrebări ca şi Moise, Ghedeon şi Ieremia…”pe mine Doamne m-ai găsit? Nu vezi că am limba peltică? Nu vezi că sunt doar un copil?”…şi scuzele noastre se revarsă înaintea lui Dumnezeu, dar nu avem nici o scuză! Când Dumnezeu cheamă pe cineva, nu-l cheamă pentru că e capabil, ci El îl va face capabil de chemarea Sa.

”Domnul s-a uitat la el şi a zis:”Du-te cu puterea aceasta pe care o ai…”(Jud.6:14)

Suntem echipaţi, ne-am nascut să fim închinători! Purtam cu noi, în noi, o comoara care nu ne aparţine, Flacăra Închinării! Dacă vântul Trezirii bate, atunci această Flacară a Închinării se va extinde, va cuprinde pământul.

Dumnezeu a avut un scop când ne-a lăsat să vedem frumuseţea Lui…Isus a fost trimis pe pământ ca să ni-L descopere pe Tatăl!” CineM-a văzut pe Minevăzut pe Tatăl.”-Ioan 14:9b

”Moise a zis: „Arată-mi slava Ta!” Domnul a răspuns: „Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumuseţea Mea ăi voi chema Numele Domnului înaintea ta;”-(Exod.33:18,19.)

Atingerea Lui este molipsitoare, împuterniceşte, trimiteÎnchinarea presupune Trimitere!

Isaia a văzut splendoarea şi măreţia lui Dumnezeu şi s-a speriat.

”Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate….şi am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oştirilor! Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care-l luase cu cleştele de pe altar. Mi-a atins gura cu el şi a zis: „Iată, atingându-se carbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată şi păcatul tău este ispăşit!”

Am auzit glasul Domnului, întrebând: „Pe cine să trimit şi cine va merge pentru Noi?” Eu am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă!”-Isaia6:5-8.

Poate încă stai şi  îţi pui intrebări. Poate nu eşti sigur că asta este chemarea ta. Poate încă îţi mai spui că nu eşti capabil, că lucrurile acestea sunt prea înalte pentru tine, că sunt doar pentru cei cu abilităţi speciale. Isaia era un om cu buze necurate, dar a fost lăsat să vadă tabloul închinării serafimilor şi Slava lui Dumnezeu. Ezechiel, într-un capitol cu similitudine celui din Isaia 6, a fost făcut părtaş la atmosfera Slavei Domnului. Dar nu a fost totul. Întotdeauna, când Dumnezeu ni se relevează, când ni se descoperă, scopul Lui este să transmitem mai departe ce am experimentat personal din frumuseţea Slavei Lui. El VREA să-Şi arate Slava!

“ Atunci slava Domnului s-a ridicat de pe heruvimi şi s-a îndreptat spre pragul Casei, aşa încât Templul s-a umplut de nor, şi curtea s-a umplut de strălucirea slavei Domnului. Vâjâitul aripilor heruvimilor s-a auzit pâna la curtea de afară ca glasul Dumnezeului celui Atotputernic când vorbeşte. Când a poruncit deci omului aceluia îmbrăcat în haină de in să ia foc dintre roţi, dintre heruvimi, omul acesta s-a dus şi s-a aşezat lângă roţi.  Atunci un heruvim a întins mâna între heruvimi, spre focul care era între heruvimi; a luat foc şi l-a pus în mâinile omului aceluia îmbrăcat cu haina de in. Şi omul acesta l-a luat şi a ieşit afară.”-Ezechiel 10:4-7.

Tu porţi FOCUL!

Dumnezeu nu te lasă să te apropii de Imensitatea Sa degeaba, Nu te lasă să vezi  Gloria Sa doar ca să-ţi bucure  ţie personal ochii…El are un scop: Toţi vor vedea Slava Domnului! Dacă ai fost făcut partaş la Închinare, dacă recunoşti că ai o identitate cerească, că eşti un închinător, atunci, nu mai sta pe gânduri. Îmbracă-te cu haina Închinării şi fii un Închinător cu Trimitere. După Închinare urmează TRIMITEREA!

Pentru fiecare dintre noi glasul Domnului se aude, AZI!

Am auzit glasul Domnului, întrebând: „Pe cine să trimit şi cine va merge pentru Noi?” Eu am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă!”- Nu te înşela dragul meu, TU EŞTI OMUL ACELA!!

Luminița Ciuciumiș

® Flacăra Închinării MediaShare this:

Leave a Reply